Header

Header images

Relatietherapie

Zo goed als niemand begint een relatie in de veronderstelling dat er strijd en verkramping ontstaat. Meestal beginnen we een relatie vanuit een verlangen  naar delen van liefde en zorg, jezelf kunnen zijn in verbinding,  getuigen van elkaars bestaan, dat soort zaken. Wat was nou het moment dat je het zicht daarop verloor? En hoe heb jij eraan bijgedragen dat je relatie ontaarde in het tegenovergestelde dan dat waar je naar verlangde?

Van die dingen.

In de relatiesessies gaat het erom weer te horen en zien en weer gehoord en gezien te worden. Van belang is dat ieder zijn/haar eigen aandeel in de ontsporing in beeld krijgt en daar verantwoordelijkheid voor neemt. Zo krijg je je eigen persoonlijke 'macht' terug en onthef je de ander van schuld (en vice versa). Dat vraagt moed en mededogen, niet in de laatste plaats voor jezelf.

Het maakt een gemeenschappelijke ruimte mogelijk waarin het mogelijk is je partner weer waarlijk, of waar-achtig, te ontmoeten en eindelijk echt intimiteit te delen. Deze intimiteit is gebaseerd op ont-moeten, i.t.t. willen dat de ander doet dat jij wil dat de ander doet, zodat hij/zij op jou gaat lijken of tenminste doet wat jij wil dat hij/zij doet.

Simpel gezegd leer je de ander weer waar te nemen in zijn/haar oorspronkelijkheid, zonder projecties en zonder oordelen.

Dit wordt mogelijk doordat je voor jezelf gaat zorgen, zodat jij ervoor zorgt dat je je beter gaat voelen en daar dus die ander niet meer voor nodig hebt. Dan ben je vrij om van die ander te houden...of niet.

Uitgangspunt is: wat kan jíj doen om de 'oorlog' te stoppen, zonder als/dan? En wat wordt er dan mogelijk?

Relatietherapie duurt 1 1/2 uur per bijeenkomst. Kosten zijn €125,-

Agenda

Geen evenementen