Header

Header images

Klacht- en tuchtrechtregeling

 KLACHTEN, GESCHILLEN EN TUCHT


Als VBAG-lid behoor ik tot zorgverleners die volledig zijn opgeleid om te werken met behandelmethodes en praktijkdisciplines die vallen onder de complementaire geneeswijzen en die voldoen aan de competenties die bij het lidmaatschap behoren.


Elke VBAG-therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. 
Is er een klacht dan ga ik in eerste instantie samen met de cliënt het probleem oplossen.  Helpt dit niet of lukt dit niet, dan kan de cliënt contact opnemen met het secretariaat (www.VBAG.nl) om gebruik te maken van de klachtenfunctionaris.  Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris adviseren om de klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (zie voor de actuele regeling van het tuchtrecht www.TCZ.nu), bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of een civiel rechter.
Als de cliënt de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop de onvrede of klacht is afgehandeld onbevredigend vindt, kan hij/zij zich wenden tot de Geschilleninstantie Zorggeschil van Quasir. Deze geschilleninstantie is onafhankelijk van alle partijen en heeft een speciale geschillencommissie die
gespecialiseerd is in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over de klacht (geschil) is bindend, zowel voor de cliënt als de therapeut.
Zie voor het actuele klachtenreglement en bijbehorende werkwijze www.quasir.nl/klachtenbehandeling.
Zie voor het actuele geschillenreglement en bijbehorende werkwijze www.quasir.nl/geschilleninstantie.

Agenda

17 sept 2019
07:30PM - 10:30PM
Massage cursus opfrisdag
22 sept 2019
10:00AM - 01:00PM
Mini Massage Cursus